“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 531

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 534

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 537

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 540

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 544

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 548

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 552

»нтересни алтернативни лаунчери за Android

Е или как да променим мобилната си операционна система до неузнаваемост

11 март 2014
9860 прочитани€
0 одобрени€
0 неодобрени€

 акто сме подчертавали неведнъж, едно от най-големите достойнства на мобилната операционна система Android е практически безграничната възможност за персонализаци€ на нейни€ външен вид и интерфейса й. “ова е възможно посредством т.нар. Android лаунчери – софтуерна категори€, за ко€то също е ставало въпрос на страниците на PC World и в сайта на изданието.

—ега обаче е време да обърнем по-сериозно внимание на въпросните програмни продукти, още повече че в този сегмент вече €сно се очертава една любопитна закономерност. ѕървите лаунчери за операционната система на Google представл€ваха нещо като софтуерни „швейцарски“ ножчета, които значително превъзхождаха по функционалност оригинални€ интерфейс (което на времето не беше много трудно). Ќаистина въпросните програми б€ха и забележимо „по-тежки“ и тромави, така че собствениците на не особено мощни Android смартфони бързо се разочароваха от т€х. — пристигането на втората вълна лаунчери акцентът се измести в противоположната посока и на мода изл€зоха леките, бързи и изчистени от излишни разточителства лаунчери, които външно изглеждаха стандартно, но добав€ха важна и търсена от потребителите функционалност.

ј днес изглежда се заформ€ ново поколение лаунчери, в които разработчиците се опитват да изб€гат от стандартните концепции и да предложат нещо различно. »люстраци€ именно на тази тенденци€ виждаме в н€колко интересни мобилни програмки от типа Android лаунчер, които ще ви представим накратко в следващите редове с иде€та да ви подскажем как можете да промените сво€та мобилна операционна система до неузнаваемост.

Buzz Launcher


Ќа пръв поглед Buzz Launcher е просто лаунчер с богати възможности за настройка на външни€ вид на главни€ екран, но всъщност е много по-интересен. Buzz Launcher всъщност е мобилни€т клиент на услугата Homepack Buzz, ко€то ви позвол€ва да обмен€те с другите нейни абонати различни по изглед главни екрани, предостав€йки достъп до над 100 000 такива (според разработчиците на приложението). –азбира се, има на разположение и персонални инструменти за настройка, но главното достойнство на този лаунчер е именно достъпът до огромна библиотека вече настроени от други потребители главни екрани, придружена с удобни способи за избор и инсталиране.

ƒостъпът до услугата Homepack Buzz е оформен в духа на типичен магазин за приложени€ – със страничка за вс€ка тема, с рейтинги, галерии, показалец за бро€ свал€ни€ и т.н. —амата процедура по инсталирането се свежда буквално до две докосвани€, така че главни€т екран на ваши€ смартфон се промен€ до неузнаваемост само за секунди – при това темите не просто промен€т пиктограмите на стандартните приложени€ и иконките, но и изц€ло дизайна на home екрана.

Buzz Launcher разполага и с инструмент, наречен Buzz Custom Widget, който може да бъде използван активно за създаването на теми – с негова помощ могат да се добав€т различни стандартни уиджети като часовник или индикатор за нивото на зар€да в батери€та, а също и да се създават собствени такива.

Ќастройките на лаунчера позвол€ват да се използват индивидуални интерфейсни набори на всеки екран, да се управл€ва смартфонът с помощта на суайп жестове, използване на папки, както и да се създават и възстанов€ват резервни копи€ на текущите теми с всички потребителски настройки.

«а преглеждането на чужди теми и инсталирането им на смартфона не е нужна регистраци€, но при създаване на личен акаунт в услугата се по€в€ват възможностите за управление на инсталираните теми, както и за редактиране на текущата такава.

ssLauncher

–азработчиците на ssLauncher изглежда са се стремили да се дистанцират максимално от стандартни€ подход за създаване на Android лаунчери и определено са се справили с тази задача. ¬ ssLauncher се използва иде€та за „страници“, подобна на менюто на Windows Phone, само че в случа€ можете да настройвате практически всичко – от бро€ на самите страници до оформлението на вс€ка от т€х.

ѕо подразбиране на потребител€ се предлагат 6 страници – главна, „избрано“, списък на приложени€та, контакти, любими страници от »нтернет браузъра и „за програмата“,

Ќа главните страници (които могат да бъдат н€колко) могат да се слагат както обичайните инсталирани в системата уиджети, така и програмки от ssLauncher, за които може да се указва различен тип (например приложение, уебстраница, функци€ на лаунчера и пр.), различен стил, принцип на работа и много други – само менюто за настройките на уиджетите заема н€колко екрана. ѕо подобен начин сто€т нещата и с менюто за настройка на темите и на сами€ лаунчер. ¬ този план ssLauncher напомн€ на нещо като гигантски конструктор, с който всеки може да си направи сам „лаунчера на мечтите“.

»нтересна особеност на ssLauncher е липсата на мрежа за разположение, т.е. уиджетите и иконките могат да се разполагат на екрана на смартфона съвсем свободно и да се слагат буквално навс€къде, като дори могат да се препокриват една друга. «а позиционирането се грижи специален инструмент, който позвол€ва придвижването на иконките с точност почти до пиксел. √лавната страница може лесно да се скролира по вертикал, като за целта е достатъчно един от уиджетите да се издърпа надолу извън пределите на екрана.

јко все пак не ви се занимава с настройки „от нулата“, тук също има възможност за ползване на готови теми. Ќаистина техни€т избор и инсталирането им не са решени така удобно, както в Buzz Launcher – те тр€бва да се зареждат поотделно от Google Play Market, а в лаунчера има препратка към уебстраница със списък на темите и кратка инструкци€ за инсталирането им.

Ѕазовата верси€ на ssLauncher е безплатна, но от началото на годината разработчик предлага и по-функционални€ вариант ssLauncher the Original, който срещу цена от 5,82 лв. дава редица допълнителни възможности като копиране и постав€не на иконки, обр€зване на пиктограмите и изображени€та, допълнително форматиране на текст, нови анимации на преходите и др.

Themer

ќсновното предназначение на този лаунчер е загатнато в неговото наименование – възможността за използване на различни теми. «атова и тук не бива да се очаква н€какъв набор от особени възможности или богата функционалност – програмката Themer е предназначена най-вече за бърз и удобен избор на подход€ща тема и за инсталирането й буквално с едно докосване.

«а сметка на това менюто за избор на теми е изпълнено по много удобен за потребител€ начин и позвол€ва темите да се подреждат по попул€рност, по ръст на интереса към т€х, по дата на създаване и др. Ќа страницата на самата тема пък се изобраз€ват пълноекранни скрийншоти на различни работни плотове, като може да се види бро€т на свал€ни€та, да се гласува за харесана тема и, естествено, т€ да се свали и постави на телефона.

ќт друга страна, настройката на свалените теми не е най-удобната възможна, макар че опциите за н€кои козметични редакции не създават и особени проблеми.  ато ц€ло въпросни€т лаунчер е ориентиран към използването на готови теми, предлагани от разработчиците и общността, а не към създаването на собствени такива „от нулата“, макар че са предвидени инструменти и за това, ако потребител€т все пак има желание да се заеме с „народно творчество“.

ќт настройките за създаване на собствен лаунчер са достъпни тези за определ€не бро€ на работните плотове, за скриване на статус лентата, за използване на отделни тапети за всеки екран, за пром€на гъстотата на разпределителната мрежа и разсто€ни€та до краищата на екрана, ефектите на преход, промените на пиктограмите на инсталираните приложени€ и др.  ато ц€ло наборът не е гол€м, но както споменахме, създаването на оригинални теми не е силната страна на Themer. “акава са по-скоро възможностите за избор на готови.

 ъм момента на насто€щата публикаци€ лаунчерът Themer е в бета-верси€ и (засега) е безплатен.

Mi Launcher

Mi Launcher е разработен от екипа на MIUI – същата компани€, ко€то започна бизнеса си със създаването на едноименни€ Android интерфейс, а после се зае с производството на собствени смартфони под марката Xiaomi. —ъответно и Mi Launcher представл€ва своеобразен компромис за потребителите, които хем искат да се възползват от MIUI интерфейса, хем не жела€т да преинсталират софтуера на смартфона си.

ќт „идеологична“ гледна точка интерфейсът на Mi Launcher (както и на MIUI) е по-близък до iOS, отколкото до Android. “.е. тук го н€ма характерното разделение на домашен/главен екран (с избрани приложени€ и уиджети) и меню за приложени€ (където е пълни€т списък с инсталираните на смартфона приложени€).  акто при iOS, цели€т интерфейс на Mi Launcher представл€ва набор от екрани, на които се разполагат и всички приложени€. “ака единствени€т начин да се внесе н€какъв ред е най-използваните приложени€ да се изведат на първи€ екран, а еднотипните приложени€ да се подред€т в различни папки (игри, социални клиенти, плейъри и пр).

 акто и останалите лаунчери, споменати в насто€щи€ обзор, Mi Launcher поддържа система за пром€на на графичните теми. ќсобеното е, че тук се промен€т само графичните елементи на оформлението, докато структурата на интерфейса остава посто€нна.  ато се има предвид концепци€та на лаунчера, не е особена изненада, че в съответни€ магазин се предлагат най-вече различни вариации на тема iOS – в кра€ на краищата в този случай именно тази имитаци€ е най-удачната. »наче освен да промен€ графични€ вид на екраните, Mi Launcher дава възможност да се промен€ и видът на екрана за блокиране.

ѕрограмата Mi Launcher е напълно безплатна, но сред темите има не малко платени версии, така че е добре да се внимава преди инсталирането на една или друга. ќт друга страна, на разположение са и не малко безплатни теми, така че изборът на подход€ща такава не би тр€бвало да представл€ва проблем.  ато ц€ло при€тното впечатление от този интересен лаунчер обаче се развал€ от два непри€тни нюанса: крайно слабата локализаци€ на интерфейса (много от елементите си остават с китайски надписи дори за най-основни уиджети като този за времето например), както и забележимото забав€не при зареждането на интерфейса дори на относително мощни смартфони.

¬ заключение

ѕреди да ви оставим избора на подход€щ јndroid лаунчер, е редно да подчертаем, че конкретни€т избран би тр€бвало да зависи най-вече от задачата, ко€то сте си поставили. јко искате да настройвате самосто€телно външни€ вид на екраните и на интерфейса на сво€ смартфон, започвайки от нулата, то от споменатите в насто€щи€ обзор най-подход€щ би бил ssLauncher. јко пък не ви се занимава с ровене из настройките на програми от типа „конструктор „Ћего“ и предпочитате да избирате между готови шаблони, изискващи само незначителни персонални настройки, то в този случай внимание заслужават лаунчерите Buzz Launcher и Themer. —поменати€т накра€ Mi Launcher на този етап от развитието си може да се препоръчва само като инструмент за запознаване с MIUI интерфейса. ¬се пак, ако в бъдеще разработчиците успе€т да повишат производителността на лаунчера и да приведат в ред локализаци€та, то той ще стане доста привлекателен вариант за пром€на на вида на мобилната ви операционна система.

’убаво би било също да споменем още два интересни лаунчера, които не сме разгледали подробно в насто€щи€ обзор. —тава въпрос за Aviate (който е в бета-верси€) и Everything.me, които могат да бъдат причислени към изц€ло нов клас – т.нар. „динамични лаунчери“, чи€то главна отличителна черта е автоматичното настройване на външни€ вид на интерфейса в зависимост от различни параметри (например времето от денонощието и местонахождението при Aviate или въпроса за търсене – при Everything.me). “ози подход е доста необичаен, но в същото време и много обещаващ, така че нищо чудно скоро да видим още такива програмки.

–азбира се, ако искате да пробвате и други, неспоменати в този обзор јndroid лаунчери, можете да си изберете който и да е от огромни€ списък такива софтуерни предложени€ в Wikipedia.

0 одобрени€
0 неодобрени€
ќще от рубрика "—офтуер"
 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"»нтересни алтернативни лаунчери за Android"    

абонамент за бюлетина