“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 531

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 534

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 537

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 540

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 544

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 548

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 552

»нструменти за пакетно деинсталиране на програми в Windows

ƒеинсталирането на н€колко програми едновременно при смартфоните отдавна не е екзотика, но в Windows до момента от Microsoft не са добавили подобна функци€.

10 март 2015
14230 прочитани€
5 одобрени€
1 неодобрение

»нструменти за пакетно деинсталиране на програми в Windows

ƒеинсталирането на н€колко програми едновременно при смартфоните отдавна не е екзотика, но в Windows до момента от Microsoft не са добавили подобна функци€. «атова приложени€ се налага да деинсталираме със стандартните средства. —ъществуват обаче и специални инструменти за пакетно деинсталиране на независими разработчици. »менно т€х ще разгледаме в този обзор, тъй като могат да се окажат полезни в редица случаи.

ƒеинсталирането на програмите през системни€ модул има множество недостатъци. ќсвен бавното деинсталиране, сред т€х е невъзможността за работа в пакетен режим. ѕолучаването на такава функционалност става посредством външни инструменти, които не са само платени.

ѕрочетете още: Ќестандартните операционни системи с отворен код: Elementary OS

ѕреди да преминем към сравнението, бързо ще споменем три програми, които не влизат в този обзор. Ќезависимо че GeekUninstaller, RevoUninstaller и Total Uninstaller са интересни сами за себе си, гореизброените инструменти притежават и предлагат пакетно деинсталиране само в платените си версии. «атова и в този обзор н€ма да се спираме на т€х.

ѕакетното деинсталиране може и да работи ефективно при деинсталирането на н€колко програми, но не е лишено от недостатъци

ѕреди да минем по същество, наложително е да се направи още едно уточнение за програмите за пакетно деинсталиране. ѕрограмите в този случай не се деинсталират едновременно, както н€кой може да си помисли, а последователно - деинсталаци€та на следващата програма ще започне, след като е приключила тази на предходната. ѕод думите "заедно" и "едновременно" в този случай ще се разбира като непрекъснато във времето деинсталиране на списък програми в полуавтоматичен режим.

ѕакетното деинсталиране може и да работи ефективно при деинсталирането на н€колко програми, но не е лишено от недостатъци. Ќапример при деинсталирането на вс€ка програма, а и н€кои други предварителни действи€, по принцип се изисква ръчно потвърждение. “ова обаче е в€рно не за всички разглеждани програми. Ќапример dUninstaler умее да заобикал€ съобщени€та на деинсталаторите и на потребител€ не се налага да се намесва в процеса на пакетното деинсталиране.

Ќезависимо от това, даже при необходимостта ръчно да се взаимодейства с всеки деинсталатор на програма, пакетното деинсталиране е по-бързо и удобно в сравнение със стандартни€ метод на деинсталиране на Windows. ѕри пакетното деинсталиране всичко е максимално опростено до еднократно преглеждане на списъка с програми, отбел€зване на нужните и избор на режим на пакетно деинсталиране вместо поотделно деинсталиране на вс€ка една програма.

Absolute Uninstaller

“ова е една от най-удобните програми с прост интерфейс и минимум необходими възможности.

“ова е една от най-удобните програми с прост интерфейс и минимум необходими възможности.

“€ стартира по-бързо от стандартни€ модул на Windows и по подразбиране работи в пакетен режим. “ова означава, че на желаните програми може да се постав€т отметки, след което да се деинсталират заедно. ¬ н€кои програми този режим по подразбиране е изключен и е необходимо в настройките да се активира.

ќт полезните допълнителни възможности в Absolute Uninstaller могат да се отбележат списъкът със скоро инсталираните програми, големите приложени€, р€дко използваните програми и обновлени€ на Windows. Ќезависимо че в инструмента липсва колонка, изобраз€ваща размера на инсталираните програми, в списъка с най-големите програми е добавена и нейното използване позвол€ва бързо да освободите м€сто на диска. ¬ същото време програмата може да сортира по дата на инсталиране, като по този начин списъкът със скоро инсталираните програми се €в€ва излишен.

—ред другите интересни, но не толкова попул€рни функции на AbsoluteUninstaller е деинсталирането на неизправни пунктове. ѕрограмата изобраз€ва списък на деинсталаторите с грешки (по-скоро програмите са деинсталирани, но по една или друга причина остав€т след себе си следи в регистъра или просто деинсталаторът не се стартира заради некоректно конфигуриране) и позвол€ва да бъдат премахнати от списъка. ѕри необходимост те могат да бъдат върнати обратно.

—ъщо така има възможност за създаване на резервно копие на информаци€та, необходима за работата на всички деинсталатори. ѕри това всички данни от регистъра се съхран€ват в .reg файл. ќтчитайки, че в Absolute Uninstaller е достъпно редактирането на параметрите на стартиране на деинсталатора за вс€ка отделна програма, съответно съществува възможност за създаване и на резервно копие на тези настройки, защитавайки ги от евентуален срив.

 ато ц€ло Absolute Uninstaller може да се препоръча като бърз и удобен инструмент за пакетно деинсталиране на програми. ѕрограмата не притежава н€какви супервъзможности, но работата с не€ е много лесна, а това не винаги може да се каже за другите програми.

COMODO Programs Manager

 ато ц€ло нищо катастрофално н€ма в програмата, но остава впечатлението, че създателите й са били със затворени очи по н€кои елементи

„есто компаниите, работещи над разнопластов софтуер, не могат да се похвал€т с удобни интерфейси и с бързодействието на своите програми. —ъздава се впечатление, че опитите за унифициране на елементите на интерфейса и кода им прав€т мечешка услуга и вместо подобрение получени€т ефект е противоположен. Ќещо подобно може да се каже и за COMODO Programs Manager.  ато ц€ло нищо катастрофално н€ма в програмата, но остава впечатлението, че създателите й са били със затворени очи по н€кои елементи.

ќт очевидните минуси може да се отбележат неудобните малки шрифтове, малко претрупани€т интерфейс, особено с отчитане на работещите елементи (RSS линка в ъгъла), незадължителните бутони (Feedback и Share with friends) и н€кои излишни надписи.

»нструменти за пакетно деинсталиране на програми в Windowsѕри стартиране на COMODO Programs Manager най-напред не се отраз€ва правилно размерът на заетото м€сто на диска от всички инсталирани програми. »нтересното е, че COMODO Programs Manager едва не изхвърча от обзора по тази проста причина, че на пръв поглед при не€ пакетното деинсталиране отсъства, независимо от описанието. ќтсъствието на поле за тази функци€ ни застави да изучим настройките на инструмента, но пак беше открит начин за активирането й. ќказа се, че пакетни€т режим на деинсталиране се извиква с маркирането на н€колко програми с натиснат клавиш Ctrl. »зползвани€т способ за деинсталиране сам по себе си е добре известен, но абсолютно не e интуитивен в дадени€ контекст.

ќще една особеност на COMODO Programs Manager се €в€ва задължителното рестартиране на компютъра след инсталирането na instrumenta, без което програмата н€ма да може да се стартира. “ова се налага заради използването на модула за мониторинг.

COMODO Programs Manager добав€ в контекстното меню два пункта. ≈дин за бързо деинсталиране на програмите, а други€ - за инсталиране и мониторинг на софтуера. ¬тората команда позвол€ва да се инсталира произволно избрана програма и да се въведе в списъка за мониторинг, което от сво€ страна позвол€ва за следене на изменени/добавени файлове и ключове в регистъра. ѕо-късно, при деинсталиране, тези данни могат да се използват за създаване на резервно копие на софтуера и възстанов€ването му в случай на необходимост.

—лед недостъпните за други програми възможности могат да се отбележат деинсталирането на драйвъри и сървиси на Windows. —амо че невнимателното използване на тази функци€ може да доведе до нестабилна работа на Windows, затова много внимателно се отнас€йте към не€. —ъщо така COMODO позвол€ва да се отключат н€кои възможности на Windows като например индексирането на файлове и пр.

 ато ц€ло, ако възможностите за деинсталирането на драйвъри, създаването на резервно копие на програмите преди деинсталиране или наличието на пункт за бързо деинсталиране в контекстното меню не се €в€ват като необходимост, по-добре обърнете внимание на н€кой от другите разгледани инструменти.

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller се €в€ва

IObit Uninstaller се €в€ва "преносима" програма, ко€то може да се стартира веднага след изтегл€не. ќт гледна точка на интерфейса това е възможно най-удобни€т и разбираем инструмент измежду всички, независимо от липсата на гол€мо число от допълнителни възможности.

Ќ€ма претенции към скоростта на работа на инструмента. —тартирането и изобраз€ването на списъка на програми протича практически мигновено.  ато плюс може да се отбележи и това, че IOBit не извежда в списъка излишни, непон€тни компоненти като например тези на Windows, които е невъзможно да се деинсталират и по названието на които е трудно да се определи въобще какво е това. “акива се наблюдават в споменати€ в началото Total Uninstaler.

 акто и при разгледани€ вече Absolute Uninstaler тук също присъстват списъци на скорошно инсталирани програми, р€дко използвани и големи програми, както и обновлени€та на Windows. “ова до гол€ма степен се обезсмисл€ (с изключение на р€дко използваните програми), тъй като главни€т списък от програми може да се сортира по дата на инсталиране и размер.

—лед деинсталирането на програма IObit Uninstaller изпълн€ва така нареченото мощно сканиране, което се състои в търсенето на твърди€ диск и в регистъра на пропуснати файлове и ключове, които могат да из€дат свободно м€сто от твърди€ диск или да пречат на правилното премахване на програмата. ћощното сканиране работи и в пакетен режим и се стартира в сами€ край, след завършване на работата на всички деинсталатори. Ќа екрана могат да се вид€т всички намерени остатъци на файлове и записи в регистъра.

ѕри необходимост файловете може не просто да се деинсталират, а да се унищожат, използвайки специален алгоритъм, непозвол€ващ т€хното възстанов€ване даже и със специализирани софтуерни инструменти. ”нищожаването в този случай се прилага към всички файлове на програмите за деинсталаци€. ѕри необходимост тази функци€ за безвъзвратно изтриване може да се използва и отделно, само тр€бва на IOBit Uninstaller да се укаже необходими€т файл или папка, които тр€бва да се унищожат на твърди€ диск.

јко н€кой файл от произволна програма е блокиран и не може да се деинсталира, като Windows съобщава, че се използва в момента, то IOBit Uninstaller поддържа принудително деинсталиране. «а това е необходимо единствено да се завлече с мишката файлът или програмата в съответни€ прозорец и IOBit Uninstaler ще се погрижи за останалото.

ќще една интересна особеност на IOBit Uninstaller се €в€ва възможността за бързо деинсталиране на плъгините на браузърите. ѕоддържат се Chrome, IE и Opera с плъгини, които могат да работ€т както поотделно, така и заедно.

јко н€каква програма или вирус е променила базовите настройки на браузъра, те могат да се върнат в изходно състо€ние с помощта на IOBit Uninstaller.

Ќ€ма да се впускаме в детайли, но от всички разгледани програми именно IOBit Uninstaller остав€ впечатление на най-добре обмислени€ инструмент, който при всичко това е безплатен. »менно затова него можем да го препоръчаме на болшинството потребители като най-добър софтуер за пакетно деинсталиране на софтуер под Windows.

dUninstaller

dUninstaller е още един инструмент, работещ в

dUninstaller е още един инструмент, работещ в "преносим" (portable) режим. Ќезависимо от множеството си недостатъци, тази програмка заслужава споменаването заради реализаци€та на една уникална възможност. ѕърво обаче ще започнем с недостатъците.

»нтерфейсът на dUninstaller е трудно да го наречем прост и удобен. Ќ€колко списъка с непон€тна и ненужна за обикновени€ потребител функционалност, отсъствие на икона на програмата и наличието на редове с трудно читаеми регистрови ключове, които затрудн€ват търсенето на необходимите приложени€. ѕри пром€на на размера на прозореца неговото съдържание изчезва и връщането му може да стане само с превключване между разделите (табовете). —ъщо в големи€ списък с програми не работи превъртането със скрола на мишката, което прави използването на dUninstaller още по-неудобно.

ќбаче зад всичко това е скрит един гол€м плюс - dUninstaller е единствената програма, позвол€ваща пакетно деинсталиране в тих режим.

»нструменти за пакетно деинсталиране на програми в Windows“их режим е възможността на деинсталатора да изпълн€ва своите функции, без да задава допълнителни въпроси на потребител€ и да не изобраз€ва прозорци и диалогови кутии на екрана. Ќе всички деинсталатори поддържат безшумен режим и даже в случа€ на поддръжка те работ€т по различен начин. Ќезависимо от случа€, при dUninstaller можем да кажем само едно: при пакетно деинсталиране на програми с dUninstaller на потребител€ му се налага да натиска значително по-малко бутони за потвърждаване на тези или онези действи€, отколкото в останалите програми. ¬ идеални€ случай при правилен подбор на програмите за деинсталиране в тих режим потребител€т може да деинсталира н€колко десетки програми, губейки само н€колко секунди от своето внимание и без нито веднъж да кликне с мишката по екрана. –еално н€кои деинсталатори могат и да не задават допълнителни въпроси, а само да извеждат прозорец, който информира успешното завършване на деинсталирането и който се налага да се затвар€ самосто€телно. ¬се пак степента на вмешателство на потребител€ в процеса на деинсталиране е по-малка, отколкото при използването на другите инструменти.

ќбобщение

ƒори да не разглеждаме платените инструменти, потребител€т има достатъчно широк избор за пакетно деинсталиране на програмите в списъка с четирите безплатни приложени€, описани по-горе. «а хората, които не искат да се впускат в детайлите, идеални€т вариант е IOBit Installer. ¬ програмата фактически н€ма недостатъци в сравнение с останалите участници. Ќа висота са интерфейсът, функционалността и скоростта на работа.

«а тези, на които им е нужна гол€ма детайлност и обикновено пробват н€колко инструмента, докато откри€т най-подход€щи€ вариант, изборът може да се облекчи, като просто вземат от кандидатите COMODO Programs Manager, който до гол€ма степен се отличава от другите само по пакетното деинсталиране на драйвъри. «а всички други задачи по-добре да се погледне към останалите програми.

«а Absolute Uninstaller може да се счита, че е заел второ м€сто в обзора. Ќезависимо от това, че е сложно да се каже в какви точно случаи, този инструмент може би ще бъде по-предпочитан в сравнение с IObit Uninstaler. Ќай-веро€тно при използването на неопитни потребители, които могат да не се оправ€т в интерфейса или допълнителните възможности на IObit,

dUninstaller стои съвсем отделно в този ред. √решките, недод€лани€т интерфейс и скромните възможности тегл€т тази програма към дъното и само възможността за безшумно деинсталиране може да стане решаващ фактор в нейна полза за потребителите, на които им се налага да деинсталират множество програми наведнъж.

5 одобрени€
1 неодобрение
ќще от рубрика "—офтуер"
 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"»нструменти за пакетно деинсталиране на програми в Windows"    

абонамент за бюлетина