“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 531

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 534

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 537

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 540

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 544

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 548

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/sites/asen/COMMON/procedures/class.FunctionsCommon.php on line 552

Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/sites/asen/pcw/procedures/class.Add.php on line 367

»ндустри€ 4.0, AI и IoT ще трансформират бъдещето на бизнеса

30 юни 2017
13268 прочитани€
4 одобрени€
1 неодобрение

—поред проучване на IBM за вли€нието на последните технологии и иновации в бизнеса, бизнес конкурентите на бъдещето ще дойдат от паралелни индустрии. Ѕлизо 63 % от участниците в глобалното изследване на IBM сподел€т, че компаниите вече не се състезават с други от т€хната индустри€. “е очакват в близко бъдеще конкурентите им да дойдат от различен сектор, което ще окаже сериозно вли€ние върху ежедневната им дейност. ѕо мнение на 57 % от респондентите границите между индустриите постепенно се размиват, а 51% см€тат, че добре познатата ценностна система ще отстъпи м€сто на изц€ло нов технологичен процес.

 

»ндустри€ 4.0, AI и IoT ще трансформират бъдещето на бизнеса

Everyone-to-Everyone вместо Business-to-Business

“рансформаци€та на индустриите е резултат от все по-масовото навлизане на »нтернет на нещата (IoT), роботиката, 3D принтирането и когнитивните технологии, базирани на изкуствен интелект. ”частниците в проучването посочват IoT като една от основните дигиталните технологии, ко€то би заела ключова рол€ в бизнес стратегиите им. ƒругите се разпредел€т по равно между дигиталните производствени процеси (73 %), облачните решени€ (70 %) и когнитивните технологии (68 %).

¬сички тези технологии формират т.нар. индустри€ 4.0, обусловена не само от пром€ната в производството и разработките, но и във връзките между пазара, потребителите и клиентите. ќт една страна, потребителите все повече се доближават до производителите, а от друга, компаниите все повече се фокусират върху персонализиране на потребителското изжив€ване и инвестиции в проучвани€ на потребителските навици. ¬ резултат, добре познати€т модел Business-to-Business (B2B) се измества от т.нар. Everyone-to-Everyone (E2E) модел, който движи новата бизнес логика. ¬ ≈2≈ модела бизнес средата, производителите, доставчиците, партньорите и потребителите заемат все по-ключова рол€ в развитието и предлагането на нови продукти.

Ќе продуктът, а изжив€ването е важно

IBM прави проучване сред мениджъри от различни сектори, събирайки информаци€ по какъв начин фокусът върху потребителското изжив€ване трансформира бизнес модела им и как реагират компаниите на тази тенденци€. ѕовече от половината анкетирани за€в€ват, че гол€ма част от техните клиенти вече се фокусират много повече върху потребителското изжив€ване, отколкото върху продукта сам по себе си. Ѕлизо ¾ от компаниите вече не планират спр€мо стандартната бизнес логика за потребителско сегментиране, а предпочитат индивидуални€ подход спр€мо всеки потребител, за да разберат неговите навици, желани€ и очаквани€ по-добре. Ѕро€т на тези компании се е увеличил с близо 29% за две години. 84% от т€х са за€вили, че биха започнали да използват нови дигитални технологии, за да се доближат максимално до потребителите си.

ƒа предвидиш бъдещето

«а да изследват навиците на потребителите, както и за да начерта€т карта с пазарните тенденции и възможности, компаниите залагат все повече на напреднали инструменти за анализ. ¬ече 8 години, IBM изследва способността на бизнеса да управл€ва големи обеми данни. » докато през 2010 г. гол€ма част от средните и големи компании разчитат основно на описателни данни и анализи, през 2012 г. повечето от т€х въвеждат решени€ за планиране и прогнозиране. —поред изследване на IBM, проведено тази година, 74 % от компаниите през 2016 г. са включили поне един продукт за прогнозиране в портфолиото си от продукти за анализ. “ези системи вече могат да предвид€т следващите стъпки на компани€та и да ѝ помогнат в краткото и средносрочно планиране на стратеги€та.

 огнитивните технологии и изкуствени€т интелект

—ледващата стъпка е използването на когнитивни технологии, които досега б€ха достъпни само за най-прогресивните компании. ¬ основата на тази технологи€ стои изкуствени€т интелект, който може не само да разпознава човешка реч, да управл€ва и тълкува данни, но също така и да извлича информаци€ от снимки и видеа. Watson, когнитивното решение на IBM, е способен да извлече контекста от огромни масиви неструктурирани данни, да го разбере, изгради предположени€, и да об€сни логиката им. ≈дновременно с това Watson се учи и става по-умен.

» въпреки че 75 % от всички анкетирани компании разполагат с възможности за анализ на данни, които да бъдат използвани за изграждане на когнитивни системи, само 4 % от т€х реално ги използват. ќт т€х по-гол€ма част са компаниите и организациите от региона на »зточна и ёгоизточна ≈вропа. Ќе е случайно, че IBM избра ќпати€, ’ървати€ за провеждане на международната конференци€ IBM Watson S≈≈ през септември, посветена на бъдещето на когнитивните технологии. ѕрограмата на събитието покрива теми и сектори от различни индустрии – бизнес, здравеопазване и сигурност. ≈дин от лекторите на конференци€та ще бъде Ѕрус Ўнейдер, световно известен изследовател, специалист по кодиране и автор на бестселъра Data and Goliath.

јнализ на проучвани€та на IBM може да свалите от сайта на конференци€та. 

4 одобрени€
1 неодобрение
ќще от рубрика "ѕазар и анализи"
 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  
leonardodorafinance
16:56, 05 октомври 2017
 редити за вс€какви цели
ѕредлагаме минималната сума от 5000 евро до 10 000 евро до 20 милиона евро
ѕри нисък лихвен процент от 2% заем
ѕериод: до 25 години в зависимост от размера на кредита, от който се нуждаете.
 лиентите тр€бва да бъдат
на възраст над 18 години
“ази сделка е 100% сигурна за всички клиенти
«а повече информаци€ относно кредита, мол€ свържете се с нас по електронна поща:
(Leonardodorafinance@gmail.com)
1
одобрени€: 0
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"»ндустри€ 4.0, AI и IoT ще трансформират бъдещето на бизнеса"    

абонамент за бюлетина