Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
PR ÇÎÍÀ
15 ное
2018
   

"БОРИКА Нова Генерация" ще позволи на банките да предложат широк набор от нови услуги

2002 ïðî÷èòàíèÿ

Програмата БОРИКА Нова генерация представлява внедряването на нова платформа за управление на карти, терминали и търговци. На практика тя е съвкупност от технологии и функционалности в областта на картовите разплащания, с голям фокус върху многопластово управление на клиенти и продукти, както и върху превенцията на измами в реално време. Внедряването й ще позволи на клиентите на дружеството да предлагат богат набор от нови услуги, включително в областта на електронната търговия, токенизацията и дигиталния портфейл по един гъвкав и бърз начин.

Основната цел на БОРИКА Нова генерация е бързо и ефективно да наложи бизнес изискванията на банките и на платежните институции и да им предостави новата платформа като услуга.

Заедно с усъвършенстването на съществуващите до момента функционалности, с БНГ решението ще се предоставят и нови за пазара функционалности и услуги с добавена стойност (например абонаментни плащания, плащания на равни вноски, гъвкави програми за лоялност). 

За БОРИКА Нова генерация (БНГ) разказват Радослав Димитров, директор на дирекция „Карти и терминали“ в БОРИКА, и Катерина Благоева, ръководител на отдел „Управление на проекти“ в БОРИКА и програмен мениджър на БНГ.Какъв е моделът на предлагане на услугата в Програма БОРИКА Нова генерация?

Радослав Димитров: Услугите в БОРИКА Нова генерация ще се предлагат по модела Софтуер-като-услуга (SaaS). Ние предоставяме инфраструктурата и програмното осигуряване, а банките или платежните институции оперират своето портфолио от продукти, клиенти и услуги на платформата. Тяхната отговорност остава единствено управлението на бизнес изискванията и функционалностите, без да имат ангажименти по поддръжка на инфраструктурата, внедряване на изискванията на местните и международните картови схеми, както и спазване на регулациите и изискванията на международните стандарти за сигурност, като PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standards). За всичко това се грижи БОРИКА.

Катерина Благоева: Удобството за нашите клиенти (банки и платежни институции) е, че цялото решение с прилежащата му инфраструктура е внедрено при нас и те го ползват като услуга срещу абонаментна такса. Новата картова платформа предоставя набор от съвременни услуги в картовия бизнес, както за издаващата, така и за приемащата страна. С нея клиентите ни ще могат да предложат допълнителни услуги като плащания на вноски, гъвкави програми за лоялност, електронни портмонета и симулиране на картови продукти(HCE - Host Card Emulation). Програмата представлява процес, свързан с дизайна, разработката, провеждането на тестове и внедряването на новото картово решение, в който подменяме и осъвременяваме редица наши настоящи платформи и системи. В същото време се подготвяме да мигрираме и нашите клиентите – българските банки и платежни институции към новата среда.


Как ще се осъществи преходът от старите системи към новата?

Р. Д.

От гледна точка на миграцията основното правило е наличната към момента функционалност да се запази. Настоящите услуги и функционалности ще бъдат прехвърлени към новата система, като същевременно с това ще предлагаме и допълнителни услуги с добавена стойност. Част от наличните към момента услуги ще бъдат надградени и осъвременени. Новата платформа обединява онлайн и пакетните процеси в една среда, без допълнителна интеграция, което ще позволи бърза реализация напр. на нови продукти в нея.


Как избрахте системата WAY4?

К. Б.

Проучихме всички водещи картови системи на световно ниво. Основно преимущество на решението, което избрахме, е наличието на множество параметри и възможността за тяхното разнообразно комбиниране при дефинирането на продукти и услуги. Това заедно с интегрираната платформа осигурява бързото пускане на услуги на пазара. Банката или платежната институция може самостоятелно да прави промени по продуктите си и да ги персонализира на много детайлно ниво. Ползването на новата платформа като услуга позволява дори и на по-малките ни клиенти да се възползват от преимуществата на водеща картова система и да предлагат по-разнообразни и по-иновативни картови услуги. .

Какви нови услуги ще могат да предложат издателите на карти?

Р. Д.

Услугите, които могат да се предлагат в новата среда са действително изключително разнообразни. Разбира се, не всички ще бъдат налични с началното внедряване на системата. Като допълнение към съществуващите, от страна на мобилните плащания и инструменти ще стартираме с внедряването на услуги, свързани с емулация и токенизация на карти (HCE & Tokenization), обединени в електронно портмоне (e-Wallet). От страна на електронната търговия и 3D Secure плащанията (система за плащания с допълнителна автентикация на картодържателя), още в самото начало на пускане на системата, ще бъде добавена възможност за риск-базирани автентикации, задълбочена клиентска автентикация (strong customer authentication) или управление на абонаментни плащания (recurring payments). В допълнение, системата позволява превенцията на картови измами в реално време.


Как ще се разшири превенцията на измами с карти?

К. Б.

На база на предварително дефинирани правила платформата дава възможност за истинска превенция в реално време, т.е. спиране на трансакцията преди нейното осъществяване. Тези правила могат да бъдат общи за всички или специфични за всяка институция. Всяка от институциите ще има свой обособен дял в платформата, в който ще са конфигурирани нейните продукти и бизнес изисквания, включително и правилата й за превенция от картови измами. На база на тези предварително заложени правила, трансакцията бива сканирана и оценена (т.нар. risk scoring) в реално време . На база на изчисления резултат, трансакцията може да бъде спряна или изпратена към оператор (звеното, което в дадената институция анализира рисковите трансакции) за допълнителен анализ. В зависимост от правилата и процедурите на всяка институция, операторът може например да потърси контакт с картодържателя, за да прецени дали дадената подозрителна трансакция е била измамна или не. Системата позволява да бъде извършен и последващ анализ за това дали трансакции, идентифицирани като потенциален риск, действително са били измами.

Р. Д.

Пример за превенция на картовите измами е наличието на определен (по-висок от обичайния) брой трансакции, извършени от картодържателя за определено време . За целта системата съхранява извършените трансакции за всеки потребител и създава профил. На негова база се прави поведенчески анализ и при наличието на голям брой трансакции за кратко време, системата може да забрани последващите трансакции за този картодържател, излязъл извън модела на своето обичайно поведение. Изпълнението на такъв тип анализ се определя на база предварително заложените правила от институцията, издател на платежната карта. Поведенческият профил дава възможност за много по-фино гранулиране и дефиниране на правилата за управление на риска както при картодържателя, така и при търговеца . Освен поведенческия анализ в системата могат да бъдат дефинирани много на брой различни правила, свързани с рестрикция на съмнителни търговци. Те могат да бъдат, както индивидуални за всяка акцептираща институция, така и общи. На тяхна база системата взима решение дали да бъде спряна или не дадена трансакция, както и дали да бъде маркирана като съмнителна.

Правилата могат да бъдат дефинирани по различни сечения – от търговеца до картодържателя, от сумата до броя на трансакциите, географска локация и пр. като са възможни и различни сечения между тези параметри, допълнително свързани и във времево отношение.


В каква фаза се намира внедряването на платформата?

К. Б.

Проектът се състои от 12 етапа. Тази година стартирахме с първия, който е доста комплексен, и сме на ниво функционални и приемни тестове. В паралел протича втората фаза. Всяка фаза започва с детайлно проучване и дизайн на решението за конкретната функционална област, последвани от процесите по конфигуриране и при необходимост – от допълнително програмиране, последвани от доставка и тестване в БОРИКА. Предвидили сме при всяка фаза да има контролирано пускане в реална среда (пилотно внедряване) и само след стабилното му протичане да се преминава към въвеждане в експлоатация в реална среда. В момента сме на ниво приключване на тестовете за първата фаза и приключване детайлното проучване на втората фаза. Първата фаза е акцептиране на трансакции на АТМ устройства, заедно с всички техни функционалности, които трябва да бъдат пренесени от съществуващата в новата среда. Паралелно с това, част от първата фаза е изграждането на т.нар. National Switch (национален суич). Втората фаза е акцептиране на трансакции на ПОС терминали.


Кога банките ще могат да се възползват от възможностите на Програма БОРИКА Нова генерация?

К. Б.

Предвидено е пълното внедряване в БОРИКА да отнеме до две години и половина. Паралелно с това ще мигрираме и настоящия бизнес на клиентите си в новата среда. В момента подготвяме пилотни внедрявания на малко на брой АТМ устройства от няколко банки. Целта е с тези устройства да се покрие цялата налична на пазара гама от АТМ устройства и функционалности. Очакваме до няколко седмици да се уверим, че имаме стабилно поведение на системата в реална среда, след което можем да стартираме и с миграциите. Очакваме реалното прехвърляне на банкомати към новата среда да стартира от месец януари. Подобен е графикът и за превключване на институциите със собствени авторизационни центрове към новоизградения National Swtich. С поетапното внедряване и стабилизиране на следващите 11 фази на проекта, ще имаме готовност да приемем постепенно бизнеса на клиентите ни изцяло в новата платформа. Миграциите ще се осъществяват под формата на паралелни проекти.

Р. Д.

Очакванията ни са да приключим с целия проект до средата на 2020 г..


Какъв е екипът, ангажиран по проекта?

К. Б.

Състои се основно от екип на БОРИКА и доставчика на системата – OpenWay. Отделни части при необходимост се прехвърлят към подизпълнители, напр. доработки на съществуващите ни системи с цел интеграция с новата платформа. Екипът на БОРИКА се разрасна във връзка със стартирането на програма БНГ. Дружеството създаде ядро за управление на БОРИКА Нова Генерация със собствен ресурс. Разполагаме с набор от високо квалифицирани и опитни колеги, идващи от банки и платежни институции, професионални проектни мениджъри, ИТ и др. специалисти с необходимия профил и опит.

ICON ICON ICON ICON
абонамент за бюлетина