Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
PR ÇÎÍÀ
01 апр
2019
   

Четвърт век „ОмегаСофт“ ООД

2247 ïðî÷èòàíèÿ


На 1 април 2019 софтуерната компания „ОмегаСофт“ ООД навършва 25 години. През своето съществуване фирмата е неизменно между основните играчи на българския пазар на производители на софтуерни системи за управление на човешките ресурси.

„ОмегаСофт“ ООД е създадена от Благун Калчев, Веселин Гергинов и Томислав Попов през вече далечната 1994. Тримата придобиват опит в създаването на приложни системи за изчисляване на работната заплата, като работят заедно от 1991 в Национален Проектен и Програмен Фонд (НППФ) към тогавашното държавно предприятие „Програмни продукти и системи“. В края на 1993 тримата предприемчиво се разделят с държавната работа и три месеца по-късно „ОмегаСофт“ ООД е вече факт.

Веднага след създаването на компанията е регистрирана търговската марка „Омекс“®. През април 1994 на пазара излиза програмният продукт „Омекс“®- Кадри, предназначен за отделите „Личен състав“. Основният продукт на фирмата, „Омекс“®- Заплати, чието име ще се превърне в нарицателно за качествена софтуерна система, се появява през март 1995. През септември същата година „Омекс“®- Заплати печели златен медал на Есенния панаир в Пловдив.

Годините 1995-2000 са посветени на разрастването на компанията, непрекъснатото развитие на продуктите, както и създаването на партньорска мрежа на територията на цялата страна. Благодарение на функционалното си богатство, модерния си дизайн, технологичната адекватност, ясната и последователна ценова политика, софтуерът на „ОмегаСофт“ ООД е предпочитан от предприятия с различна форма на собственост и развиващи дейност в различни отрасли на икономиката – от бюджетната сфера, през финансовия сектор, до различните чуждестранни компании. През май 1996, след като вече се усещат трусовете при обезценката на лева, фирмата решава да мине към валутни цени (в долари), въпреки че развива своята дейност изцяло на българския пазар. Този ход се оказва изключително далновиден и удачен – компанията преминава без сътресения през огромните колебания на лева в началото на 1997.

През 1999 на пазара излиза системата „Омекс“® 2000, която е основния продукт на „ОмегаСофт“ ООД и до днес. През 2001 „ОмегаСофт“ ООД подписва договор за стратегическо партньорство с „Бонев Софт Одитинг“ ООД. Благодарение на този договор двете компании получават не само изключително изгодни условия за разпространение на предлаганите от тях продукти, но и гарантират една на друга достъп до дистрибуторските си мрежи. След неговото подписване, партньорската мрежа на „ОмегаСофт“ ООД наброява около 70 организации и практически обхваща територията на цялата страна.

През същата 2001 г. фирмата сертифицира своята система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000, като става една от първите в софтуерния бранш в България, която притежава такъв сертификат. През 2017 г. „ОмегаСофт“ ООД покрива изискванията на стандарта за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013 и се сертифицира по него.

През 2018 г. на пазара излизат както иновативни HR функционалности на „Омекс“®, реализирани като web разширения, така и облачните услуги „Омекс“®CLOUD.

„ОмегаСофт“ ООД е компания от реалния бизнес, която работи в една от неговите най-конкурентни области, а именно ИТ индустрията. При това компанията разработва оригинален софтуер, предназначен за една сфера от бизнеса, която фокусира най-различни интереси – икономически, социални, синдикални, работодателски. Към днешна дата фирмата притежава над 4000 клиента, а над 12000 юридически лица изплащат трудовите си възнаграждения с продукта „Омекс“® 2000. Практически това означава, че над 30% от трудово заетите в страната разчитат на създаденото от „ОмегаСофт“ ООД и натрупаният от компанията през последните 25 години опит.

ICON ICON ICON ICON
абонамент за бюлетина