Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
PR ÇÎÍÀ
04 юни
2019
   

Еволюция, а не революция

1246 ïðî÷èòàíèÿ

Цифровата трансформация допринася за подобряване на ефективността и производителността, за постигане на по-добри печалби и е модерният източник на конкурентни предимства за компаниите. Въпреки това според IDC, при огромни инвестиции, 70% от инициативите за цифрова трансформация се провалят. Две основни бизнес реалности биха могли да разрешат тези неуспехи, при все че се пренебрегват от някои лидери. Първото е, че цифровата трансформация трябва да се разглежда като ефективно пътуване, а не като крайна дестинация. Второто е, че пътуването често започва от компании, които се опитват да се движат бързо, за да бъдат „изцяло цифрови“. Реалността е, че те работят в хибридни среди, където съществува уникална комбинация от цифрови и аналогови работни процеси, които работят заедно.

Ако разпознават и работят с тези реалности и не търсят революционна трансформация веднага, организациите ще изпитат много по-голям успех с проектите си за автоматизация и цифровизация. Въпреки че крайната цел е дигитализацията в цялата организация, истината е, че пътуването с цифрова трансформация означава актуализиране на ключовите процеси и използване на възможностите за автоматизирана ефективност при запазване и подобряване на нецифровите работни процеси за по-късна оптимизация.

В крайна сметка, организациите вече разполагат с цифровите процеси, от които се нуждаят, за да се движат напред, като поставят основите за по-нататъшен растеж. Цифровата трансформация е процес и е свързана с осигуряването на постоянна ефективност и подобряване на ежедневните резултати, използвайки най-новите технологии.

Докато хибридната бизнес среда все още не е напълно автоматизирана, тя гарантира, че персоналът може да работи гъвкаво и че информацията обединява важни аспекти, без да се заменят процесите, които работят перфектно днес. Също така хибридната бизнес среда сама по себе си е напредък по пътя на цифровата трансформация, тъй като новите и наследени системи съчетават нуждите на клиентите и опита на служителите.

Реална възможност за клиентите да приложат цялостна стратегия за трансформация, която гарантира бъдещето на техните решения за управление на физическа и дигитална информация, като същевременно предоставя значителни подобрения в продуктивността и сигурността, са Управляваните услуги за печат и документи на Canon. Независимо дали дадена организация цели да постигне пълен контрол върху всичките си документни процеси, или да разгърне мрежа от управлявани услуги за своите дейности по целия свят, MPDS (Managed Print and Document Services) биха могли да донесат ефективност, да спестят разходи и да увеличат производителността.

След няколко години на силен и непрекъснат растеж Canon вече е надминал ключовите играчи в индустрията и е признат от анализатора на индустрията IDC като пазарният лидер в MPDS за Западна Европа. С висока оценка е дългосрочното наследство на Canon в бизнеса с обработване и печат на документи и портфолиото, пазарните иновации и оперативното превъзходство на компанията за изграждане на нейния бизнес с услуги за печат. От Canon акцентират върху цифровата трансформация с фокус върху развиването на по-големи способности за осигуряване на работни процеси за клиентите, като им помагат да се справят с някои от най-големите бизнес предизвикателства, свързани с управляването на информацията, както в хартиен, така и в електронен формат. Canon разширява своето портфолио от решения за работни процеси чрез по-голям акцент върху оптимизирането на бизнес процесите и осигуряването на непрекъснати подобрения и предоставянето на решения и услуги в Европа, както и по целия свят. Със своето портфолио от софтуерни технологии, както и своето наследство и сила в областта управляваните услуги за печат и документи Canon помага на клиентите в пътешествието, което започва с оптимизацията на печатните паркове и преминава към по-задълбочено подобряване и автоматизация на работните процеси.


S&T България Сребърен партньор на Canon

Тел.: +359 884 28 50 03

snt@snt.bg, www.snt.bg

ICON ICON ICON ICON
абонамент за бюлетина