Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
PR ÇÎÍÀ
04 юни
2019
   

Усилията ни са насочени към дигитализация на бизнеса и информационна сигурност

1302 ïðî÷èòàíèÿ

Интервю с Росен Ангелов, директор "Бизнес системи и решения" на "Кока-Кола ХБК България"

“Кока-Кола ХБК” винаги е била сред компаниите, които задават тенденции. Технологичните иновации не правят изключение. Как дигиталната трансформация промени бизнес и производствените процеси?

Компанията ни се отнася изключително сериозно и следи отблизо тенденциите и развитието на технологиите, като се стреми не само да намира по-адекватни и иновативни решения на съществуващи процеси и нужди, но и да открива нови хоризонти и да намира нови приложения на технологиите в бизнеса. Нашите усилия са насочени основно в три направления: автоматизация и роботизация на работни процеси, дигитализация и информационна сигурност. Когато говорим за дигитализация, имаме предвид както IoT - Интернет на нещата, така и въвеждането на технологии като добавена реалност, но също и ускоряването на много по-обикновени и достъпни отдавна неща, като електронизация на документооборота например. 

За дигиталната трансформация в бизнес процесите трябва да имаме предвид също и кои са двигателите на едно такова развитие. Ясна е ролята на самата организация в това проактивно да търси иновации, да следи непрекъснато развитието на технологиите и да ги интегрира в процесите си.

Процесът на усвояване на нови технологии обаче зависи освен от организациите и от други ключови фактори - решенията, които прилагат нашите доставчици на всякакъв вид производствено и техническо оборудване, както и как правителството и институциите приемат, окуражават и дават път на технологиите за целите на различните регулации, в законодателството, за обмен на данни, за целите на данъчното облагане и всички други области на взаимодействие с бизнеса. В много случаи дигиталните иновации и новите технологии могат да отключат истинския си потенциал само когато и институциите приемат това като естествено развитие и го отразят в техните собствени процеси. Типичен пример в това отношение е употребата на фискални устройства или електронните фактури. Очевидно процесът е дълъг и сложен, от всички нас зависи да го окуражаваме непрекъснато.

На добавената и виртуалната реалност често се гледа като на технологии, свързани предимно с развлекателната индустрия. Намират ли те вече място и в производството и бизнеса?

Нашата компания се стреми не само да усвоява новите технологии, но да бъде и иноватор винаги когато това носи потенциал за по-висока производителност и ефективност, за по-добро управление на бизнеса и за предоставянето на по-качествено обслужване и на добавена стойност за нашите партньори, клиенти и консуматори.

Вече няколко години използваме инструмент, който служи на нашите търговски представители да демонстрират нагледно как би се позиционирала на място в търговския обект една наша хладилна витрина – как ще изглежда, колко място ще заема, как ще допълни интериора дори. Разполагаме и с инструмент, с помощта на който специализирани технически екипи могат да помагат от разстояние за определянето и отстраняването на технически проблем просто като наблюдават в реално време през т.нар. умни очила, с които е оборудван човекът на място.

В процес на внедряване е и ново решение, при което цялата необходима информация се визуализира на екран, вграден в „умни очила“, които също служат за сканиране и потвърждаване автоматично в системата на стъпки от определен процес. Такъв подход дава нови, несъществуващи досега възможности за точно и безкомпромисно спазване на определени процеси, съчетано с повишена производителност и ефективност.

Тук дори не се спирам на невероятните възможности, които тези решения предлагат и тепърва ще предлагат при организирането на търговски и маркетингови кампании и промоции, където консуматорът или купувачът може буквално да се пренесе в друг вълнуващ виртуален свят, в който да преживее емоцията от това да се докосне до нашите продукти или до организирани от нас събития по нов и незабравим начин.

Как промени комбинацията от големи масиви данни и развитието на изкуствения интелект веригата за доставки, начина на планиране и отношенията на бизнеса с потребителите? Какви са тенденциите в това отношение?

Най-новите тенденции, свързани с Big Data и използването на изкуствен интелект, в бизнес като нашия се свързват обичайно с процеси, които имат свойството непрекъснато да се усложняват и боравят с огромен брой променливи. Пример за такъв процес е планирането на доставките и производството, където винаги се търси оптимално съотношение, което да максимизира продажбите и производствената ефективност, докато минимизира наличностите на материали и готова продукция. Процесът на планиране включва и огромен брой други аргументи като предвидимост на търсенето, алтернативи на снабдяване, производство, транспорт, сезонност, пазарна конюнктура и много други. Съществена роля играе и фактът, че нашето портфолио непрекъснато се разширява, следвайки амбицията ни да се развиваме като водеща компания за напитки, предлагаща качествени и вълнуващи решения за всеки повод за консумация, по всяко време на денонощието, за всеки тип консуматор. В тази връзка непрекъснато подобряваме решенията за планиране, като добавяме все по-голям обем и все повече източници на данни.

Автоматизацията на производствата е друго технологично направление, което оказва сериозно влияние върху производствените сектори. Как концепцията IoT промени индустрията? Какво да очакваме след Индустрия 4.0?

Новите стандарти и навлизането на новите интегрирани дигитални решения в производството и свързаните с него процеси са в ход, но са все още нови, така че е рано да се говори за очаквания след това. Ясно е, че всяко ново технологично решение води след себе си и отваря вратите към нови хоризонти и нови възможности в бъдеще. Никак не е лесно, нито евтино да се прилагат и интегрират с останалата част от бизнеса тези решения, особено в зората на тяхното развитие, когато все още имат нужда от доста усъвършенстване. В същото време буквално през нощта се раждат нови подходи и технологии, които дават тласък в една или друга посока според потенциала за директно приложение и бъдещо развитие. Ето защо нашият основен фокус в момента е да намерим възможно най-пълноценно приложение на решения, които вече са разработени, някои от тях откроих вече като примери и тук.

Най-общо очаквам, че автоматизацията, свързването на техническото оборудване по интернет в една голяма мрежа, възможността за събиране и моментална обработка на големи масиви от данни ще ускорят още повече еволюцията на процесите в посока роботизация, следене на качеството и ефективността в реално време, усвършенстване на самото техническо оборудване с намалени разходи за престой и поддръжка. Съвсем естествено тази еволюция, условно наречена вече Industry 5.0, се свързва предимно с развитието и навлизането на блокчейн, квантовите компютри, усъвършенствани системи за изкуствен интелект, способни да управляват самостоятелно още по-сложни процеси и цели производства.

Навлизането на всички тези технологии обаче носи със себе си както предимства, така и недостатъци. Превръщането на ИТ системите в особено критична инфраструктура вследствие на дигитализацията на бизнеса повдига много въпросителни относно сигурността. Кои са най-важните аспекти на защитата на една корпоративна система и потребителските данни?

Безспорно новите технологии идват както с нови възможности, така и с нови предизвикателства. Съвсем естествено ИТ системите придобиват ново значение вече не като поддържащи и съпътстващи бизнеса, а като интегрирана част от него и гръбнак на всички основни бизнес процеси. Облачните услуги, Интернет на нещата, автоматизацията изискват нов подход и придават ново значение на киберсигурността. От нея зависят вече не просто данните, но и изпълнението на цели бизнес процеси. Ако преди сигурността на една система се определяше основно от качеството на вложените хардуер и софтуер, сега вече имаме нужда от системи за активна защита срещу изтичане на данни, хакерство и киберпрестъпност. Отговорностите на бизнеса към това да опази не само фирмените и личните данни, но и да съхрани интегритета на бизнес процесите нараснаха и ще продължат да нарастват все повече с развитието на технологиите. Специално внимание отделяме и на обучението на нашите служители за това как да боравят и опазват данните, с които работят, как по-ефективно да предпазват и себе си в глобалната мрежа, включително личните си профили.

ICON ICON ICON ICON
абонамент за бюлетина